Newark Public Housing

Old Newark

1944
Photo from the Library of Congress.

1944

Photo from the Library of Congress.

sethboydenconstruction01.jpg sethboydenhomesmap01.jpg seth_boyden_02_1944.jpg